Privacy

Privacy Policy

Vakantiehuis Boeckhaege hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Met deze Privacyverklaring wil Vakantiehuis Boeckhaege u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Vakantiehuis Boeckhaege .

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vakantiehuis Boeckhaege kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vakantiehuis Boeckhaege , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vakantiehuis Boeckhaege verstrekt. Vakantiehuis Boeckhaege kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres- Uw IP-adres

Waarom Vakantiehuis Boeckhaege gegevens nodig heeft

Vakantiehuis Boeckhaege verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Vakantiehuis Boeckhaege uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Vakantiehuis Boeckhaege gegevens bewaart

Vakantiehuis Boeckhaege bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Vakantiehuis Boeckhaege verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Vakantiehuis Boeckhaege worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vakantiehuis Boeckhaege gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Vakantiehuis Boeckhaege maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vakantiehuis Boeckhaege bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Vakantiehuis Boeckhaege te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vakantiehuis Boeckhaege heeft hier geen invloed op.

Vakantiehuis Boeckhaege heeft Google geen toestemming gegeven om via Vakantiehuis Boeckhaege verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@boeckhaege.com. Vakantiehuis Boeckhaege zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Vakantiehuis Boeckhaege neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vakantiehuis Boeckhaege maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vakantiehuis Boeckhaege verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vakantiehuis Boeckhaege op via het contactformulier of per mail
info@boeckhaege .com

 

Adres :
Kruisstraat 341 • 9600 Ronse